Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Počepice a Rovina - vodovod, splašková kanalizace a ČOV

202 252 353 202,3 milionů

Zadavatel Obec Počepice Dodavatel Podání nabídek Datum zveřejnění 28. března 2024 Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování veřejné kanalizační sítě včetně čistírny odpadních vod o kapacitě 600 EO, veřejného vodovodu, vodovodního přivaděče a vodojemu o objemu 2x50 m3 v obci Počepice ve Středočeském kraji. Jedná se o stavbu inženýrských sítí, čistírny odpadních vod a dvou vodojemů.
Předmětem veřejné zakázky je realizace splaškové kanalizace pro obec Počepice a místní část Rovina a napojení obce a její místní části na nově vyprojektovanou ČOV 600 EO. Dále je předmětem veřejné zakázky napojení obce na pitnou vodu z nového vodojemu 2x50 m3 včetně ÚV. Akumulace vodojemu 2x50 m3 bude ze stávající studny S3, která se nachází v Počepicích. Stavba splaškové kanalizace a vodovodu se dotýká celého intravilánu Počepic a Roviny. Na veřejných částech gravitační kanalizace navrženy kanalizační přípojky, které budou ukončeny před hranicí připojovaných parcel. U vodovodu jsou navržené i vodovodní přípojky, které budou ukončené před hranicí připojovaných parcel.
Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry