Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Olší nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí

110 602 714 110,6 milionů

Zadavatel Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Dodavatel Podání nabídek 25. listopadu 2022 10:00 Datum zveřejnění 21. října 2022 Popis Předmětem zakázky je výstavba gravitačních stok splaškové kanalizace v intravilánu místní části Olší nad Oslavou a výtlačného potrubí do místní části Mostiště. Stavba stok splaškové kanalizace bude sloužit k odvádění odpadních vod a jejich následná likvidace bude prováděna na stávající centrální městské ČOV Velké Meziříčí. Celková délka gravitační řadů činí 3 443,90m, celková délka výtlačných řadů činí: 3 438,80m, součástí předmětu plnění je i výstavba kanalizačních přípojek v délce 894,10m a 2ČSOV. Podrobněji uvedeno v Zadávací dokumentaci a jejích nedílných přílohách, především projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV (Příloha č. 6 a 7 ZD). Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry