Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Obytný soubor RD Čáslavice

12 000 000 12,0 milionů

Zadavatel KOINVEST CZ, s.r.o. Dodavatel Podání nabídek 29. července 2024 10:00 Datum zveřejnění 1. července 2024 Popis Předmětem díla jsou stavební práce - novostavba komunikace (pouze zemní práce a podklad), kanalizace dešťová a splašková, vodovodu, plynovodu, rozvod VO pro obytný soubor 11 RD. Lokalita bude mít dopravní napojení na stávající asfaltovou místní komunikaci obousměrnou dvoupruhovou III/41010. Kanalizace, vodovod, plynovod budou napojeny na stávající sítě technické infrastruktury v lokalitě. Noví dodavatelé 👍 Zadavatel často vybírá nové dodavatele - 100 % zakázek
Dřívější dodavatelé
Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry