Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Novostavba požární zbrojnice JSDH Rájec

19 326 041 19,3 milionů

Zadavatel Město Rájec - Jestřebí Dodavatel Podání nabídek 23. července 2024 10:00 Datum zveřejnění 3. července 2024 Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování objektu hasičské zbrojnice. Novostavba požární zbrojnice je navržena jako jednoduchá dvoupodlažní nepodsklepená stavba půdorysně tvaru obdélníku, jenž bude zastřešena pultovou střechou s mírným sklonem. Hlavní objem stavby bude doplněn věží pro sušení hadic, umístěnou na severní fasádě objektu. včetně dalších staveb – veřejně přístupná účelová komunikace, zpevněné plochy, rozvody NN, přípojka a rozvody vody, přípojka a rozvody splaškové kanalizace, přípojka a rozvody dešťové kanalizace, přípojka a rozvody NTL plynovodu. Noví dodavatelé 👍 Zadavatel často vybírá nové dodavatele - 100 % zakázek
Dřívější dodavatelé
Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry