Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

38 092 379 38,1 milionů

Zadavatel Statutární město Opava Dodavatel Podání nabídek 12. července 2024 8:30 Datum zveřejnění 13. června 2024 Popis Jedná se o vybudování technické infrastruktury pro budoucí výstavbu 25 rodinných domů. Součástí díla je výstavba nových komunikací, veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek, vodovodu a plynovodu včetně přípojek a vybudování nového parkoviště.

Stavba je členěná na následující stavební objekty:
SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY:
SO 301 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:
SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 303 VODOVODNÍ ŘÁD
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 402 SDĚLOVACÍ VEDENÍ - KABELOVÁ CHRÁNIČKA
SO 501 PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY
Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry