Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy v Chabrovicích

28 517 712 28,5 milionů

Zadavatel Obec Skopytce Dodavatel Podání nabídek 30. července 2024 18:00 Datum zveřejnění 25. června 2024 Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci objektu bývalé školy. Rozsah stavebních prací stanovuje projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná pod názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 20 Chabrovice“ vypracovaná společností TA3 Projekt, architektonická a projekční kancelář, 9. května 678, 390 02 Tábor, IČO: 72151897. V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze číslo 2 a v Příloze číslo 3. Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry