Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Kanalizace a ČOV Pačlavice, včetně m. č. Pornice a Lhota u Pačlavic

109 910 167 109,9 milionů

Zadavatel Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodavatel Podání nabídek 7. června 2024 9:00 Datum zveřejnění 3. května 2024 Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení díla – podchycení anebo odstranění stávajících výustních objektů, které odvádí odpadní vody do Pačlavického a Švábského potoka. V současnosti je řešeno odvádění odpadních vod v obci prostřednictvím septiků s přepady do stávající jednotné stokové sítě nebo prostřednictvím jímek na vyvážení. Stavba „Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota“ dále zahrnuje vybudování čistírny odpadních vod, doplnění stávající jednotné stokové sítě o nově navržené úseky splaškových a jednotných stok, částečnou opravu stávajících jednotných stok a vybudování odlehčovacích komor a čerpacích stanic s příslušnými výtlačnými řady. Součástí ochrany čerpacích stanic bude předřazen lapák štěrku (LP) před odlehčovací komorou.

Technickým podkladem pro zpracování nabídky dodavatele je projektová dokumentace pro provádění stavby „Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota“, zpracovaná společností AQOL s.r.o. v 03/2024.
Noví dodavatelé 🤞 Noví dodavatelé mají u zadavatele slušnou šanci - 57 % zakázek Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry