Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

II/116 Malá Hraštice - Nový Knín

1 744 620 1,7 miliony

Zadavatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Dodavatel ČNES dopravní stavby, a.s. Podání nabídek 30. června 2023 9:00 Datum zveřejnění 8. března 2023 Popis Jedná se o opravu silnice II/116 km 61,869 - 62,444- dl. 575 bm, v extravilánu za obcí Malá Hraštice v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje. Bude provedeno frézování zápichů, jak na začátku úpravy, tak v konci úpravy v délce 6m, vyrovnávka podkladu z ACO 11+ ,včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Proříznutí příčných a podélných spár včetně zalití. Je uvažováno, že nový povrch vozovky bude pokládán v čelé šíři a oprava by se měla provádět za úplné uzavírky. Pokud nebude možné úplnou uzavírku zajistit, tak započítané proříznutí středové spáry a její zalití., bude z rozpočtu odečteno. VDZ - vodící proužky včetně předznačení v šíři 12,5 cm. Zhotovitel zajistí a projedná ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy města Dobříše. Opatření příslušnému orgánu včetně realizace (DIO + DIR). Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry