Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

ČOV MĚNÍN – INTENZIFIKACE A MODERNIZACE

78 982 052 79,0 milionů

Zadavatel Obec Měnín Dodavatel Podání nabídek 31. května 2024 10:00 Datum zveřejnění 29. dubna 2024 Popis Předmětem stavby je intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Měnín. V obci je provozována jednotná stoková síť typického uspořádání – většina sítě je gravitační, lokální části jsou přečerpávány směrem do ČOV. Stoková síť v obci je funkční.
Stavební objekty:
• SO 01 Příprava území
• SO 02 Mechanická část
• SO 03 Biologická část ČOV
• SO 04 Kalové hospodářství
• SO 05 Provozní objekt
• SO 06 Spojovací potrubí a drobné objekty
• SO 07 Kabelové trasy
• SO 08 Komunikace a zpevněné plochy
• SO 09 Terénní, sadové úpravy a oplocení
Provozní soubory:
• PS 01 Demontáže
• PS 02 Mechanická část
• PS 03 Biologická část ČOV
• PS 04 Kalové hospodářství
• PS 05 Motorové rozvody
• PS 06 Systém řízení
• PS 07 Přenos na dispečink
• PS 08 EZS
Noví dodavatelé 👍 Zadavatel často vybírá nové dodavatele - 100 % zakázek Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry