Toto je veřejný náhled informací z aplikace Tendry.cz. Pro co nejlepší zážitek a přístup k úplným detailům, všem otevřeným a předchozím výběrovým řízením, dostupným dokumentům atd. se přihlaste. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy.

Brodek u Přerova, kanalizace ul. Majetínská, Nerudova

13 506 000 13,5 milionů

Zadavatel Městys Brodek u Přerova Dodavatel Podání nabídek 31. května 2024 9:00 Datum zveřejnění 7. května 2024 Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při výstavbě kanalizačních stok v Brodku u Přerova, v ulici Majetínská a Nerudova.

Stavba se nachazí v severní části městyse Brodek u Přerova. Kanalizační stoky jsou situovány do asfaltových komunikací III. třídy, do místní komunikace a do veřejných travnatých ploch.

Kanalizační stoky mají charakter jednotné kanalizace. Celková délka kanalizace je 499,6 m, v profilech DN 315 a DN 400. Nové stoky budou napojeny na stávající kanalizaci DN 400, odtud budou odpadní vody odvedeny na centrální ČOV 2008 EO.

Součástí stavby bude kanalizační odbočení – pro napojení odpadních vod z rodinných domků v celkovém počtu 34 ks, a přípojky od dešťových střešních svodů. Každé kanalizační odbočení bude ukončeno plastovou revizní, domovní šachtou.
Noví dodavatelé 👍 Zadavatel často vybírá nové dodavatele - 100 % zakázek Odkaz na zdroj Toto info je pouze po registrované uživatele.

Dokumenty

Zadávací dokumentace a další dokumenty jsou přístupné pouze pro registrované uživatele.
Zaregistrujte se zdarma a využívejte Tendry naplno.

Chcete vědět o všech příležitostech?

Zkuste Tendry